Gewoon spatwatermos

Hygrohypnum luridum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Hygrohypnum luridum groeit aan oevers van meren, kanalen, rivieren en beken, net boven de gemiddelde waterlijn, op iets beslibd steen of hout. De soort heeft een voorkeur voor kalkrijke, of in ieder geval basenrijke standplaatsen. Hygrohypnum luridum is zowel voor als na 1980 in een groot deel van het land gevonden, echter niet in gebieden met brak water. In enkele goed onderzochte streken is het aantal vondsten na 1980 flink gestegen, wat waarschijnlijk vooral een inventarisatie-effect is. Mogelijk is op het Pleistoceen sprake van echte vooruitgang als gevolg van de inlaat van basenrijk rivierwater. In veel streken met zoet water moet deze soort vaker gevonden kunnen worden. Opvallend is de geringe presentie langs de grote rivieren na 1980; daar moet nog eens goed naar de soort gezocht worden. Gewoon spatwatermos is een vrij goed herkenbaar slaapmos, met zeer holle blaadjes die naar de top uitlopen in homotroop gedraaide tuitjes. Doorgaans zijn de takbladen een stuk groter dan de stengelbladen.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: steen
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website