Uiterwaardmos

Leskea polycarpa


© Dick Haaksma

Ecologie & verspreiding
De naam Uiterwaardmos geeft aan dat Leskea polycarpa in ons land voorkomt in uiterwaarden. Tot 1980 kwamen veel van de vondsten inderdaad uit Midden-Nederland, uit het rivierengebied, waar de soort niet zeldzaam was. Ook toen al waren er echter wel vondsten van buiten het rivierengebied, zij het spaarzaam. Na 1980 is het aantal vondsten van Leskea buiten het rivierengebied sterk toegenomen. We vinden de soort nu eveneens in wilgenbroekbosjes, populieren- en jonge eikenaanplant, dus ook op plaatsen die niet direct in de nabijheid van water zijn gelegen. Ook in vlierstruwelen aan de lijzijde van de zeereep in de duinen loont het de moeite goed op deze soort te letten. Leskea is op bomen een klein, pleurocarp mosje met vrij stompe, korte en gekromde blaadjes en dikwijls met kapsels. Onder de microscoop vallen de korte cellen op. Op stenen langs de grote rivieren kan Leskea echter ook grote en opvallende matten vormen. Ze vormt zeer dikwijls kapsels.
Familie: Leskeaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website