a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Leskeaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruiper
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen en schors
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
De naam Uiterwaardmos geeft aan dat Leskea polycarpa in ons land voorkomt in uiterwaarden. Tot 1980 kwamen veel van de vondsten inderdaad uit Midden-Nederland, uit het rivierengebied, waar de soort ni... [meer]
 
foto1566
foto2113
foto47798
foto4767
foto1934
foto5274
foto4347