a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum riparium Ångström

Uitgebeten veenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (15) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Sphagnum riparium kan gekenschetst worden als een "lagg-soort", hetgeen betekent dat deze zeldzame soort vooral te vinden is op overgangen van zuur veenwater naar grondwater gevoede syste... [meer]
 
foto32630
foto32632
foto32634
foto51633
foto51634
foto51635
foto32631
foto43590
foto43591
foto51636
foto1973