Gewoon sterrenmos

Mnium hornum


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Mnium hornum is op de zandgronden één van onze meest algemene mossoorten maar is ook elders regelmatig aan te treffen. De soort komt vooral in bossen voor maar ook o.a. in veenmosrietlanden, steeds op zure bodems. Op steilkanten, bijv. van greppels, kan de soort uitgestrekte tapijten vormen. Mnium hornum is onmiskenbaar, o.a. door de scherpe en in paren bijeenstaande tanden aan de bladrand, al is het voor beginners soms even wennen dat de soort er droog zo geheel anders uit kan zien dan in natte toestand, en jonge scheuten veel lichter zijn dan oude. Mnium hornum kapselt veel hoewel de soort tweehuizig is. Het zou aardig zijn om eens kritisch na te gaan of er milieufactoren zijn (natter, lichter, minder zuur?) die relatief vaak tot kapselen leiden.
Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website