Glad kringmos

Neckera complanata


© Herma Visscher

Ecologie & verspreiding
De epifyt Neckera complanata groeit vooral op Essenstobben en op stammen van o.a. Iep, Beuk, Eik en Vlier in bossen met hoge luchtvochtigheid. Met de teloorgang van essenhakhout op veel plaatsen verdwijnt ook het Glad kringmos. Vroeger werd het mos ook regelmatig gevonden langs de kust, maar nu nog slechts sporadisch. Tijdens het voorjaarsweekend in 1975 in de West-Betuwe werd Neckera complanata nog van zeven verschillende locaties genoteerd bij eendenkooien en in wilgengrienden, maar sinds 1980 zijn er nog maar enkele waarnemingen uit deze omgeving. Neckera complanata is al met al duidelijk achteruit gegaan, maar het mos is toch sinds 1980 wel van een aantal nieuwe locaties opgegeven. Recente nieuwe vindplaatsen zijn onder andere de wilgenvloedbossen in de Biesbosch en wilgenstruwelen in Brabant en Noordwest-Overijssel. Het blijft hier echter wel bij incidentele vondsten. Begeleidende soorten zijn dikwijls Anomodon viticulosus, Homalia trichomanoides, Metzgeria furcata en Scleropodium cespitans. Neckera complanata komt ook voor op kalkrotsen en soms op muren.
Familie: Neckeraceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website