Spits boogsterrenmos

Plagiomnium cuspidatum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Vooral op basenrijke standplaatsen kan naar deze fraaie, kalkminnende soort worden uitgekeken. P. cuspidatum groeit vooral op beschaduwde plaatsen en is onder andere te vinden in de binnenduinen, grienden en rivierduinen, op humeuze klei en zandige leem en op boomvoeten met mineraalrijke schors. De opgaven op het Pleistoceen in Noord-Brabant zijn voor een deel afkomstig van verweerd beton en baksteen en verder van basenrijke leem, die daar aan de oppervlakte komt. Het aantal waarnemingen lijkt na 1980 iets toe te nemen, maar in grote delen van Nederland is Plagiomnium cuspidatum nog niet gevonden. Goed ontwikkelde planten zijn met een beetje geoefend oog en een goede loep in het veld al te herkennen. De breed aflopende blaadjes zijn toegespitst en hebben scherpe tanden, alleen in de tophelft van het blad. Door de eenhuizigheid is er grote kans planten met sporenkapsels te vinden.
Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: schors, steen en bodem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website