Lössplatmos

Plagiothecium cavifolium


© Hans Wondergem

Ecologie & verspreiding
Plagiothecium cavifolium wordt meestal gevonden op hellinkjes, vaak in open schaduw onder (lichte) bossen. De bodem mag basenrijk of zelfs wat zuurder zijn en is niet kalkrijk. De Nederlandse naam is treffend: Lössplatmos komt vooral voor in Limburg, de rand van de Veluwe en in Montferland op lössachtige bodems, dus luchtige bodems met zand en leem. Er zijn enkele vondsten uit Brabant bekend op soortgelijke bodem. Des te opmerkelijker is de recente vondst op een helling in de Kennemerduinen. Het recente voorkomen buiten Limburg is waarschijnlijk terug te voeren op een beter begrip van de soort bij bryologen. Gezien de standplaatsvoorkeur is het denkbaar dat ook bijvoorbeeld in het heuvelland van Twente dit Platmos gevonden kan worden. Hoewel de blaadjes vooral aan de stengelbasis duidelijk hol zijn en het topje vaak opgewipt is, is het onderscheid met Plagiothecium nemorale niet eenvoudig, vondsten dienen dus altijd in een herbarium gedocumenteerd te worden.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website