a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats.

Lössplatmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (7) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Plagiotheciaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.fragmentatiekolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Plagiothecium cavifolium wordt meestal gevonden op hellinkjes, vaak in open schaduw onder (lichte) bossen. De bodem mag basenrijk of zelfs wat zuurder zijn en is niet kalkrijk. De Nederlandse naam is... [meer]
 
foto2354
foto9820