a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum platyphyllum (Braithw.) Warnst.

Lepelbladveenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (15) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Sphagnum platyphyllum is in Nederland van een beperkt aantal standplaatsen bekend. Daarbij gaat het steeds om licht eutrofe natte standplaatsen op open bodem met wisselende waterstanden. Het kan d... [meer]
 
foto1825