a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda

Lippenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (4) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Geocalycaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Chiloscyphus pallescens
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruiper
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtGeen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen en schors
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Chiloscyphus polyanthos groeit vooral in permanent natte plaatsen met een vrij constante waterlijn van matig voedselrijk water, stromend of stilstaand zoals beekkanten en moerasbossen. Op de grens van... [meer]
 
foto2259
foto4636
foto1768
foto4634
foto4635
foto1541
foto58015
foto1767