a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs

Leemklauwtjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Hypnaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Hypnum lindbergii
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Ecologie & verspreiding
Calliergonella lindbergii komt evenals C. cuspidata vooral voor op wisselvochtige plekken, maar is vele male zeldzamer. Deze soort groeide vroeger vooral in pioniervegetaties in leemgroeven en open kw... [meer]
 
foto9089
foto10479
foto10480
foto10481
foto10482
foto10483
foto10484
foto45358
foto45359
foto10478