a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (10) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Mniaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.nomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Ecologie & verspreiding
De standplaats van Pohlia elongata komt overeen met die van P. cruda, met een voorkeur voor lichtrijke, stenige steilkanten en holle wegen. Pohlia elongata is in 1872, 1873 en 1946 in de Vijlenerbosse... [meer]
 
foto2676