a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Calypogeia integristipula Steph.

Langbladig buidelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Calypogeiaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Calypogeia neesiana var. meylanii
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Op de Pleistocene gronden duikt af en toe Calypogeia integristipula op. Het is een soort die bij voorkeur groeit op boswallen in situaties met een permanente hoge luchtvochtigheid, in naaldbossen maar... [meer]
 
foto4835
foto4832
foto4833
foto4830
foto4831
foto4834