a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.

Langhalsmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bruchiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Ecologie & verspreiding
Tot voor kort werd Trematodon ambiguus in ons land als uitgestorven beschouwd. Het was slechts bekend van één vondst uit 1855. Sedert 1992 is Trematodon ambiguus echter weer op diverse plaat... [meer]
 
foto2413
foto5563
foto2414
foto5560
foto5561
foto5562
foto5580