a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Tortula subulata Hedw.

Langkapselsterretje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.nomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Tortula subulata is in de duinen vrij algemeen, vooral op niet te sterk ontkalkte en open noordhellinkjes. Vondsten buiten de duinen zijn bijv. gedaan in de kleibossen in de Betuwe en in Zuid-Limburg.... [meer]
 
foto2632
foto2631
foto18002