a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Jungermanniaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Solenostoma crenulatum, Solenostoma gracillimum
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Jungermannia gracillima is te vinden in allerlei open en vochtige pioniermilieus, bij voorkeur enigszins lemig of anderszins iets verrijkt met mineralen, maar tevens kalkarm. Zo komt Lichtrandmos voor... [meer]
 
foto5544
foto30647
foto3623
foto3800
foto3801
foto3900
foto3901
foto5416
foto1563
foto1564
foto3624
foto3625
foto4785
foto1924
foto3941