a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cinclidotus riparius (Host ex Brid.) Arn.

Langsteelkribbenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Cinclidotus nigricans
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)submediterraan-subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtStenige oever
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Cinclidotus riparius is evenals de beide andere soorten Kribbenmos gebonden aan kribben, stenen en hout in de directe nabijheid van (rivier)water. Qua hoogtezone groeit ze gemiddeld tussen beide ander... [meer]
 
foto2743
foto2261