Dwergplatmos

Plagiothecium latebricola


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Plagiothecium latebricola groeit vooral op Els en Eik op natte standplaatsen, meestal in natte bossen, soms op stamvoeten van oude eiken in droge bossen op lemige bodems. Soms groeit de soort ook op dood hout. Plagiothecium latebricola is tot nu toe vrijwel uitsluitend op het Pleistoceen gevonden. Ook zijn er enkele waarnemingen uit het kustgebied. Het is een lastig te typeren soort die zo af en toe opduikt als bijvangst in een inventarisatie. Juist ook op dood hout werden in 2006 voor het eerst in Nederland kapsels aangetroffen bij Plagiothecium latebricola. De platte plantjes met symmetrische blaadjes die bij tijd en wijle mooi afwisselend naar links en rechts wijzen glanzen licht en lijken soms wat op een klein uitgevallen Rhynchostegium confertum. Mogelijk wordt dit mosje toch over het hoofd gezien. Het heeft nut er op te letten in broekbossen, vooral op wat ingestorte stronken van Els en Berk.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: schors en hout
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website