Klein kortsteeltje

Pleuridium acuminatum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Pleuridium acuminatum kan gevonden worden op iets zurige, liefst wat lemige, niet natte standplaatsen in halfopen situaties zoals wegranden in bossen. Bij enkele opgaven is vermeld dat er lichte kwel aanwezig is. Veel van de standplaatsen zijn in (licht) geaccidenteerd terrein, beekdallandschappen en heuvels. Waarschijnlijk is bij Pleuridium acuminatum sprake van een reële achteruitgang, die overigens al geconstateerd werd door Touw & Rubers (1989). Ook in gebieden waar recent flink wat speurwerk is gedaan (bijvoorbeeld Brabant, Liemers, Zuidoost-Friesland) blijft het aantal vondsten gering. Om Pleuridium acuminatum goed te kunnen onderscheiden van P. subulatum zijn antheridia en perichaetiaalblaadjes nodig. Steriele planten van P. acuminatum hebben soms onregelmatige langwerpige tubers, deze ontbreken geheel bij P. subulatum. Vaak zijn de plukjes klein en de twee soorten Pleuridium komen nogal eens samen voor. Pleuridium acuminatum kapselt in het zomerhalfjaar, als bryologen wat minder actief zijn. Ook in de zomer mosjes zoeken zou de oplossing kunnen zijn om meer nieuwe plekken te vinden.
Familie: Ditrichaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website