Bronsmos

Pleurozium schreberi


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Pleurozium schreberi is vrijwel volledig beperkt tot de zandgronden. Hier komt Bronsmos vooral voor in lichte bossen en op droge heide. Op klei- en veengronden wordt Bronsmos nauwelijks gevonden.  Door de rode stengel, die Pleurozium van Pseudoscleropodium purum onderscheidt, is Pleurozium één van onze eenvoudig herkenbare mossoorten. Evenals veel andere grote bladmossen worden ook bij Bronsmos maar zelden kapsels gevonden. Let er op!
Familie: Hylocomiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: grof strooisel
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website