Korreltjespeermos

Pohlia camptotrachela


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Van Pohlia camptotrachela zijn slechts twee vindplaatsen bekend van voor 1950 en het lijkt zich (evenals P. bulbifera) relatief sterk te hebben uitgebreid ten opzichte van de al voor 1950 vrij algemene P. annotina. Het verspreidt zich (evenals P. bulbifera en in tegenstelling tot P. annotina) bij ons uitsluitend vegetatief, wat de langzame uitbreiding verklaart. Pohlia camptotrachela komt vooralsnog alleen voor in de Pleistocene districten en het op de Friese wouden aansluitende Laagveendistrict. Pohlia camptotrachela lijkt iets te hebben met water: oevers van beken, sloten, drinkpoelen en plassen. Zijn dit de plaatsen waar het zich het makkelijkst vestigt (bijv. via watervogels, recreatie) en populaties opbouwt door transport via water en door onderhoudswerkzaamheden? Wordt vanuit deze haarden het aangrenzend landschap gekoloniseerd? Korreltjespeermos groeit vaak samen met andere broedpeermossen: kritisch inventariseren is dus nodig om deze interessante soort te kunnen volgen bij de opmars in ons land.
Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: veldwaarneming
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website