Glanzend peermos

Pohlia cruda


© Norbert Stapper

Ecologie & verspreiding
Pohlia cruda is een arctisch-boreaal-montane soort van kalkarme, maar basenhoudende (lemige), humeuze steilkanten, holle wegen e.d., waar het samengroeit met soorten als Atrichum undulatum en Diplophyllum albicans. Pohlia cruda is tussen 1868 en 1873 negen keer verzameld in vijf atlasblokken in Zuid-Limburg (Gulpen, Mheer, Schinnen, Puth, St. Jans Geleen, Terhagen, Beek, Catsop). De meeste kans op herontdekking biedt het plateau van Vaals, aansluitend op het voorkomen in de Ardennen. Pohlia cruda is echter mogelijk in 2001 verzameld in Valkenburg, langs een kademuur van de molenarm van de Geul. Het materiaal laat echter geen 100 % zekere determinatie toe. Wellicht kan hier nog eens opnieuw gezocht worden.
Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Al voor 1900 verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website