Lang peermos

Pohlia elongata


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
De standplaats van Pohlia elongata komt overeen met die van P. cruda, met een voorkeur voor lichtrijke, stenige steilkanten en holle wegen. Pohlia elongata is in 1872, 1873 en 1946 in de Vijlenerbossen gevonden en in 1987 langs een bospad bij de Franse Batterij op de Sint Pietersberg. In het Noordwest-Europese laagland incl. middelgebergten is Lang peermos sterker afgenomen dan P. cruda, en goeddeels verdwenen. Ook het nog voorkomen in Nederland is uiterst onzeker. Pohlia elongata is meestal goed te herkennen aan de smalle, spoelvormige kapsels. Het is een variabele soort die vegetatief niet met zekerheid kan worden onderscheiden van de eveneens variabele P. nutans. Beide zijn eenhuizig en kapselen in principe goed.
Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website