Veenhaarmos

Polytrichum juniperinum var. affine


© Laurens Sparrius

Ecologie & verspreiding
Polytrichum juniperinum var. affine (= P. strictum) groeit in hoog- en in laagveen met een sterke regenwaterinvloed, vaak bultenvormend en in gezelschap van veenmossen. Het vormt tot meer dan 10 cm lange stengels met veel vilt. De royale aanwezigheid van vilt en de hoogte van de planten onderscheidt de variëteit van var. juniperinum. In tegenstelling tot Polytrichum commune, is de var. affine van Zandhaarmos een echt hoogveentaxon waarvan ongetwijfeld al veel vindplaatsen zijn verdwenen. Meer aandacht voor deze potentieel bedreigde variëteit is dan ook gewenst. In de meeste hoogvenen alsmede bijv. in de grotere laagvenen met hoogveenontwikkeling moet deze variëteit wel te vinden zijn. Een veel beter gevuld kaartje moet mogelijk zijn! Andere vragen zijn: hoe stabiel of dynamisch zijn de voorkomens? Komt var. affine ook voor in natte heideterreinen, bijv. rond vennen?
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website