Fraai haarmos

Polytrichum formosum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Van de Haarmossen is Polytrichum formosum het meest aan bos gebonden. Het is talrijk in zowel loof- als naaldbossen op zand, veen en leem. Voor deze vaak fructificerende soort vormt de verbreiding geen probleem. De vaak uitgestrekte donkergroene zoden zijn praktisch overal aanwezig in zandgebieden langs de kust en in het binnenland. Bovendien is P. formosum te vinden op alle grote Waddeneilanden, in Zeeuws-Vlaanderen en zelfs in Zuid-Limburg, al blijft het hier vrijwel beperkt tot de plateaubossen. Alleen klei- en in mindere mate veengebieden worden gemeden. Kennelijk was P. formosum vroeger dermate algemeen dat men het niet nodig vond om dit forse mos consequent te noteren. Er liggen onwaarschijnlijk veel lege hokken in gebieden waar Polytrichum formosum voor 1980 beslist talrijk moet zijn geweest. Na 1980 is dit manco grotendeels weggewerkt. Het verspreidingskaartje maakt anno 2006 een vrij complete indruk, al zijn er hier en daar nog witte vlekken weg te werken. Of de jonge bossen van Flevoland al in de nabije toekomst zullen worden gekoloniseerd is nog afwachten. Voor een zekere opgave van vegetatief materiaal is microscopische controle altijd noodzakelijk.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website