a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Polytrichaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Polytrichastrum formosum
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof strooisel
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Van de Haarmossen is Polytrichum formosum het meest aan bos gebonden. Het is talrijk in zowel loof- als naaldbossen op zand, veen en leem. Voor deze vaak fructificerende soort vormt de verbreiding gee... [meer]
 
foto5298
foto4507
foto4508
foto18691
foto2712
foto11083