a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Fossombronia fimbriata Paton

Franjegoudkorrelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Fossombroniaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Europese Rode Lijst: zeldzaam
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)atlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Europees
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Ecologie & verspreiding
Fossombronia fimbriata is nauw verwant aan F. incurva, en komt ook ecologisch sterk met die soort overeen: open, vochtige, zwak zure, voedselarme zandgrond langs paden en in karrensporen, vaak in he... [meer]