a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Blasiaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedpendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
De rozetten van Blasia pusilla groeien veelal op pas geopende grond zoals geschoonde slootkanten en momenteel vooral natuurontwikkelingsterreinen. De grond is permanent vochtig, maar niet drijfnat, ex... [meer]
 
foto25767
foto4442
foto25765
foto25766
foto4434
foto2719
foto2718
foto2720
foto4433
foto25764
foto25762
foto25768
foto28
foto50
foto1441