a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cephaloziella elachista (Gottsche & Rabenh.) Schiffn.

Fijn draadmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Cephaloziellaceae
Groep:Levermossen
Status:Niet bedreigd
Europese Rode Lijst: (verspreiding onvoldoende bekend)
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
De verspreide vindplaatsen van de zeer zeldzame Cephaloziella elachista betreffen steeds voedselarme en natte plaatsen. Zo is de soort in de Weerribben gevonden in veenmosrietland terwijl het in Drent... [meer]
 
foto42773
foto4482
foto4483
foto42774