a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr.

Fraai veenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (13) | flora's (4) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Sphagnum recurvum subsp. mucronatum, Sphagnum recurvum var. brevifolium
Status:Niet bedreigd
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Sphagnum fallax groeit op natte plekken die door regenwater gevoed worden, dus zuur en relatief voedselarm water, en kan gevonden worden in hoogveenslenken, vennen, natte heide en natte graslanden... [meer]
 
foto2734
foto2733
foto10906
foto10907
foto10908
foto30335
foto1823
foto5466
foto2087