a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Bryum gemmiferum R. Wilczek & Demaret

Fijnkorrelknikmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (26) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bryaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euramerikaans
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
B. gemmiferum lijkt een soort van zwaklemig tot lemig zand en van lichte zavel en komt niet of weinig voor op zware klei en epilitische standplaatsen (waar B. barnesii resp. B. dichotomum wel voorkome... [meer]
 
foto1743