Echt zandhaarmos

Polytrichum juniperinum var. juniperinum


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
De laagblijvende zoden van de typevariëteit van Polytrichum juniperinum (Zandhaarmos) zijn een gewoon beeld in tot rust gekomen stuifzand, heidevelden, (rivier)duinen, schrale wegbermen, industrieterreinen en open plekken in bossen. Var. juniperinum vormt korte, stugge stengeltjes. Het verspreidingskaartje van Polytrichum juniperinum s.l. zal voor het overgrote deel uit opgaven van deze variëteit bestaan. Het bovenstaande kaartje is dus zeer incompleet.
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: grof zand en gruis
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website