Ruig haarmos

Polytrichum piliferum


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Polytrichum piliferum is een welbekende pionier van bewegend voedselarm zand. Het is in staat om zich in kaal zand te vestigen, veelal na een eerste fase waarin zich een algenlaagje vormt. Zodra ergens een plekje voedselarm zand beschikbaar komt weet Polytrichum piliferum er al snel een plaatsje te bemachtigen. Zo speelt het een belangrijke rol bij het vastleggen van stuifzand. Het reflecterend effect van de glashaar aan de bladtop komt Ruig haarmos in deze extreme habitat goed van pas. Daarbij is het geenszins beperkt tot natuurterreinen. Ook spoorwegemplacementen, industrieterreinen en stadsuitbreidingsgebieden leveren, vooral in geval van gruizige bodems, vaak geschikte vestigingsplaatsen op. Buiten de klei- en veengebieden is Polytrichum piliferum overal algemeen. De vele witte plekken op het verspreidingskaartje geven dan ook een misleidend beeld. Vooral in het stedelijk gebied en in Limburg kunnen nieuwe vondsten worden gedaan. De glashaar vormt een gemakkelijk waarneembaar veldkenmerk. Mannelijke planten vallen vaak op door de felrode antheridiënbekers. Ook de jonge sporenkapsels zijn fraai gekleurd. Ze worden massaal gevormd.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: grof zand en gruis
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website