Kalkkleimos

Tortula lanceola


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Tortula lanceola komt voor in kalkgraslanden in Zuid-Limburg. Veel zeldzamer komt de soort ook voor op open kalkrijke klei in graslanden en op dijken, op met kalkrijk gesteente (oud beton?) verstevigde paden en op kalkrijk steensplit op graven. Ook zijn vondsten bekend van kleischelpenpaden in de duinen. Het is een soort die je vooral bij toeval vindt, op zeer kalkrijke, open plaatsen. Extra aandacht voor deze zeldzame soort de komende jaren zou tot meer vindplaatsen moeten kunnen leiden. Misschien is de soort dan toch wel minder zeldzaam dan nu het geval lijkt te zijn. De planten van Tortula lanceola zijn groen tot bruinachtig, hebben langwerpige bladen waarvan de randen zijn teruggebogen en de nerf als stekelpunt uitsteekt. De bruinachtige kapsels met vaak steenrode peristoomtanden staan rechtop.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website