Kale bisschopsmuts

Racomitrium fasciculare


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Racomitrium fasciculare groeit hoofdzakelijk op zwerfkeien in bosranden, soms op hunebedden. Masselink & Van Zanten (1977) merkten op: 'Vooral in de omgeving van Exloo is R. fasciculare beslist geen zeldzame verschijning. In verschillende bosvakken komt het mos zelfs op meerdere plaatsen voor'. Dit is echter wel verleden tijd en op de meeste groeiplaatsen is de soort in de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan. Bij een inventarisatie in 1993 werd Racomitrium fasciculare nog aangetroffen op een zwerfkei in een bosrand in het Drouwenerzand en op een zwerfkei in het Buinerveld. Ook in Noordoost-Friesland (1998), Zeyen (2000), Schoonoord (2000) en Eext (2002) is de soort nog aangetroffen. De Kale bisschopsmuts dankt zijn naam aan het ontbreken van glasharen. Het mos groeit in geelgroene, aangedrukte, losse matjes met vertakte stengels.
Familie: Grimmiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op zure steen
Substraatvoorkeur: steen
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website