Gewoon viltsterrenmos

Rhizomnium punctatum


© Ron Poot

Ecologie & verspreiding
Rhizomnium punctatum groeit op vochtige tot natte, mesotrofe tot matig eutrofe, zwak zure tot basische, meestal beschaduwde plaatsen, zoals moerassen, beekoevers, broekbossen, grienden en greppelwanden. Vaak groeit het op nat hout (boomwortels, afgebroken takken), soms op steen. Rhizomnium punctatum lijkt zich in een groot deel van het land te hebben uitgebreid. De toename zal deels berusten op een inventarisatie-effect, deels echt zijn en samenhangen met het ouder worden van het Nederlandse bos. De soort kan eigenlijk alleen verward worden met de zeer zeldzame R. pseudopunctatum, maar is daarvan met een sterke loep te onderscheiden aan het ontbreken van fijn rizoïdenvilt (micronemata) op de stengels. Echte uitbreiding is vooral te verwachten in ouder wordende jonge bossen op natte plaatsen in het holocene deel van het land. In de duinen is het de vraag of de soort echt achteruit is gegaan, en zo ja, waardoor.
Familie: Mniaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Geen
Substraatvoorkeur: schors, steen en bodem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website