Dwergsnavelmos

Rhynchostegiella curviseta


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Rhynchostegiella curviseta groeit bij voorkeur op poreuze vochtige steen langs beken en ook wel langs rivieren en meren. In Nederland groeit zij meestal op baksteen, verscholen tussen grote keien in steenglooiingen vlak boven het gemiddelde waterpeil en soms op hout of op baksteenmuurtjes die met de voet in het water staan. De soort heeft zich uitgebreid dankzij de toename van steenglooiingen langs de rivieren alsmede dankzij het zoet worden van het IJsselmeer na de afsluiting van de Zuiderzee. In het rivierengebied is zij verspreid gevonden, maar waarschijnlijk wordt er nauwelijks naar deze nogal verborgen levende soort gezocht. Langs het IJsselmeer is de soort plaatselijk algemeen. Waarschijnlijk duikt de soort ook op andere plaatsen langs het IJsselmeer en langs de rivieren wel op bij gericht zoeken. Opvallend is het tot nu toe ontbreken van opgaven uit het boventraject van de Maas. Het verdient aandacht om deze schijnbare afwezigheid via gerichte inventarisatie nader te onderzoeken, evenals bij een aantal andere mossoorten van rivieren.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: steen
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website