Buizerdmos

Rhytidium rugosum


© Maarten Langbroek

Ecologie & verspreiding
Rhytidium rugosum groeit bij voorkeur in droge, open tot grazige vegetaties op kalkrijke bodem. In het buitenland komt de soort veel voor in kalkgraslanden, maar bij ons is Buizerdmos nooit in dit biotoop gevonden. In Nederland komt de soort voor in de kalkrijke duinen in open duingrasland. Daarbij lijkt de soort niet kieskeurig, hoewel de geografische verspreiding in de duinen beperkt is. Op de oude groeiplaatsen boven het Noordzeekanaal en in Zeeland is deze soort recent niet meer waargenomen, maar de soort houdt stand in de omgeving van Katwijk en Noordwijkerhout. Hoewel de duinen tot de best onderzochte gebieden behoren, is het niet onmogelijk dat de soort ook elders in de kalkrijke duinen nog opduikt. Die mogelijkheid is er zeker ook voor Walcheren, waar Buizerdmos in 1980 voor het laatst is waargenomen. Buizerdmos kan vanwege gelijkenis met de duinvorm van Hypnum cupressiforme over het hoofd gezien worden.
Familie: Rhytidiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: grof zand en gruis
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website