Zeeachterlichtmos

Schistidium maritimum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Schistidium maritimum is de enige Nederlandse mossoort die karakteristiek is voor door zeewater bespatte stenen. Vroeger is de soort gevonden langs de Friese Zuiderzeekust maar al sinds lange tijd is een dijkje op West-Terschelling de enige Nederlandse vindplaats. De soort is daar bekend sinds 1958. De steenbezetting van dit dijkje bestaat vrijwel geheel uit granietkeien, daterend uit de jaren 1840-1846. Zeeachterlichtmos is hier redelijk stabiel in voorkomen maar overgroeiing van de dijk met hogere planten kan wellicht een bedreiging gaan vormen. In dat geval ligt hier een schone taak voor bryologen… In het verre en recente verleden zijn er plannen geweest voor ingrijpende werkzaamheden in de haven die het einde van het voorkomen van de soort zouden kunnen betekenen. De betreffende dijk vormt ook voor diverse soorten korstmossen de enige of één van de weinige groeiplaatsen in Nederland.
Familie: Grimmiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website