Geoord veenmos

Sphagnum denticulatum


© Rudi Zielman

Ecologie & verspreiding
Sphagnum denticulatum is op een groot aantal standplaatsen te vinden mits deze voedselarm en nat zijn. Algemeen komt het voor in en rond heidevennen, greppels en in poeltjes die periodiek enige tijd droogvallen. Sphagnum denticulatum is op het Pleistoceen het meest algemeen voorkomende veenmos. Het kaartje laat een beperkte toename zien in het aantal vindplaatsen. Dit is vermoedelijk meer het gevolg van de toegenomen inventarisaties in de afgelopen periode dan dat er sprake is van een werkelijke toename van het toch al grote aantal vindplaatsen. In West-Nederland is Sphagnum denticulatum zeldzaam. Sphagnum denticulatum is uiterst variabel, maar veelal toch goed herkenbaar. Planten van minder voedselarme standplaatsen met zeer kleine stengelbladen kunnen echter verward worden met de zeer zeldzaam voorkomende Sphagnum subsecundum en soms ook met Sphagnum contortum. Verzamelen en controle nadien is dan gewenst.
Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website