Baltisch veenmos

Sphagnum balticum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding

Ecologie

Sphagnum balticum groeit in levend hoogveen op de overgang van bulten van soorten als Sphagnum magellanicum en S. rubellum naar slenken met andere soorten uit de Sphagnum Cuspidata groep. De soort groeit dan vaak als losse planten. In drijftillen of meerstallen kan het grotere matten vormen.

Verspreiding

Van Sphagnum balticum zijn slechts twee vindplaatsen bekend waarvan ook materiaal bewaard is gebleven, beide in Drente. De eerste vondst werd gedaan in het Lheebroekerzand, ‘in een ven’ (1948), de laatste vondst dateert uit 1970 uit het Bargerveen. Hier groeide de soort in een door greppels aangesneden meerstal aan de rand van een bult in een goed ontwikkelde bult-slenk vegetatie met onder meer Sphagnum fallax en S. magellanicum. Er is een onbevestigde waarneming uit 1983 uit het Bargerveen, daarna heeft gericht zoeken niets meer opgeleverd. Ook in aangrenzend Niedersachsen is de soort na 1980 niet meer gevonden (Meinunger & Schröder, 2007). Sphagnum balticum is overal in West-Europa zeldzaam en bedreigd, noordelijker is de soort algemener en soms talrijk.

Summary

Sphagnum balticum grows in bogs on the transition hummock-hollow or in carpets in bog pools. It is found only on two localities in Drente, in 1948 and in 1970.

Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website