Bruin veenmos

Sphagnum fuscum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Sphagnum fuscum groeit op voedselarme, geëxponeerde standplaatsen. Hoewel hoogveen aan deze voorwaarden voldoet is deze soort slechts bekend van één locatie op hoogveen. Sphagnum fuscum wordt in ons land vrijwel uitsluitend in het laagveen gevonden. Hier kan het worden aangetroffen in oude hoogveenachtige veenmostrilvenen, moerasheiden en veenmosrietlanden. Met uitzondering van één vondst uit de 19de eeuw zijn alle vondsten na 1960 gedaan. Er lijkt dan ook sprake te zijn van vooruitgang maar ook de toegenomen aandacht voor veenmossen kan het grotere aantal vondsten verklaren. Sphagnum fuscum blijft hoe dan ook een zeer zeldzame soort. Opvallend is de vondst op een drooggevallen zandplaat in het Veerse Meer (De Schotsman) in 1986. Sphagnum fuscum is hier nu ongetwijfeld weer verdwenen. Sphagnum fuscum groeit in ons land veelal wat verspreid tussen andere veenmossen en wordt door zijn slanke habitus gemakkelijk over het hoofd gezien. De bruine kleur sluit verwarring met andere veenmossen vrijwel uit.
Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website