Dof veenmos

Sphagnum majus


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding

Ecologie

De beperkte voorkomens van Sphagnum majus in Nederland zijn overwegend vennen met een drijvend tapijt van Veenmossen waarin toevoer van mineralen uit grondwater een rol speelt, soms ontwikkelen zich op venoevers of in oude rivierarmen op zand overgangsveentjes waarin Sphagnum majus in de slenkjes voorkomt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Sphagnum cuspidatum, waarmee en waartussen deze soort vaak samen groeit, kan Sphagnum majus niet goed tegen wisselende waterstanden en al helemaal niet tegen droogvallen. In boreale streken komt deze soort veelvuldig voor in hoogveenslenken met Scheuchzeria palustris. Op beide groeiplaatsen met Veenbloembies in Nederland staat ook Sphagnum majus. Hoewel er maar weinig groeiplaatsen met Sphagnum majus bekend zijn, houdt zij op veel van deze plaatsen gewoon stand zolang de waterkwaliteit en hoeveelheid niet wijzigen.

Verspreiding

Sphagnum majus is een zeer zeldzame soort die uitsluitend op de zandgronden gevonden is. De recente opgaven ziin veelal op de flanken van hoger gelegen gronden zoals het Mosterdveen op de Veluwe (2011) of de Meinweg in Limburg (2006) en in oude rivier- en beeklopen zoals de Besthmermeertjes bij Ommen (2000) en de Overasseltsche en Hatertsche vennen (2008). In Drente zijn enkele verspreid gelegen groeiplaatsen, soms in geaccidenteerd terrein in het Drents-Friese Wold, in regenererend hoogveen (Holtingerveld), of langs vennen in het Dwingelderveld. Enkele andere groeiplaatsen liggen in de nabijheid van stroompjes maar zijn niet recent afgesnoerd (Witteveen bij Buurse, Hazenputtenen bij Nijnsel) en de ontstaansgeschiedenis is niet meer duidelijk. In Europa heeft deze boreaal-montane soort een continentale inslag.

Summary

Sphagnum majus is a rare species of heathland pools and transient bogs confined to the interior sand soils. It grows in floating carpets of other Bog-moss species, mineral groundwater is influencial and the water table is rather constant. 

Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website