Vijfrijig veenmos

Sphagnum pulchrum


© Laurens Sparrius

Ecologie & verspreiding

Ecologie

Sphagnum pulchrum groeit in levend ombrotroof hoogveen. In Nederland is de soort uitsluitend gevonden in dichtgroeiende meerstallen en hoogveenslenken en kan daar uitgestrekte tapijten vormen.

 Verspreiding

In Nederland is Sphagnum pulchrum in twee gebieden gevonden. De eerste vondst, in 1959, was in het Fochteloërveen waar de soort voor het laatst in 1967 gevonden is. Vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw is het bestendig voorkomen in meerdere meerstallen in het Bargerveen bekend. In Duitsland is deze soort alleen bekend uit het aangrenzende deel van Niedersachsen, waar zij op dezelfde wijze groeit als in het Bargerveen. Ook hier is de soort sterk achteruitgegaan. Sphagnum pulchrum is een laaglandsoort van noord-west Europa en het Baltische gebied.

Summary

Sphagnum pulchrum is a species that grows as lawns in bog pools at one site in Drente (Bargerveen). In the past is is also recorded from one other locality.

Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website