Bosveenmos

Sphagnum quinquefarium


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Sphagnum quinquefarium is momenteel op de Zuid-Veluwe van drie plekken bekend in drie atlasblokken: een noordhelling, een in het bos gelegen kerkhof en de rand van een open plek in een sparrenbos. Zeer recent is Sphagnum quinquefarium in Brabant gevonden in een open dennenbos. Dit type bos komt op nog wel meer plaatsen voor. Deze bossen zijn vaak sterk vergrast of te donker en voor de mossenliefhebber weinig interessant. Vaak zijn er hier toch ook mosrijke open plekken te vinden waar veenmossen kunnen voorkomen. Mogelijk dat er bij inventarisatie van deze bossen nieuwe populaties van Sphagnum quinquefarium ontdekt worden. De takken van Sphagnum quinquefarium zijn vijfrijig bebladerd maar niet altijd is dit heel opvallend en dan is verwisseling mogelijk met Sphagnum capillifolium. De takken in bundels van vijf, waarvan drie afstaand, sluiten verwisseling in het veld echter vrijwel uit.
Familie: Sphagnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: grof strooisel
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website