Komkommermos

Taxiphyllum wissgrillii


Ecologie & verspreiding
Taxiphyllum wissgrillii groeit op kalkrijke steen, meestal op luchtvochtige plaatsen in bossen. Komkommermos is pas in 1958 voor het eerst gevonden en is thans bekend van meerdere bossen uit Zuid-Limburg waar kalksteen aanwezig is. De vondst bij Wehl (1995) betreft beschaduwd beton in een naaldbos; de soort groeit er nog steeds. Daarbuiten is Komkommermos sporadisch gevonden op boomvoeten langs de grote rivieren, maar recent niet meer. Goed zoeken op boomvoeten in ooibossen langs de rivieren kan vondsten opleveren, die het verspreidingsbeeld kunnen completeren. Ook is het verspreidingsbeeld in Zuid-Limburg waarschijnlijk nog onvolledig. De soort wordt gemakkelijk over het hoofd gezien. Taxiphyllum is klein en soms met maar enkele stengeltjes aanwezig op half in de bodem liggende kalksteentjes. De sterke komkommergeur die vrijkomt bij wrijven is een belangrijk hulpmiddel bij het vinden van deze soort in het veld. Men moet er wel op beducht zijn dat bij er op enigszins gelijkende kleine vormen van Cirriphyllum crassinervium deze geur ook aanwezig is.
Familie: Hypnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: steen en schors
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website