Viertandmos

Tetraphis pellucida


© Dick Haaksma

Ecologie & verspreiding
Ecologie

Tetraphis pellucida groeit bij voorkeur in bossen op zandgrond en dan meestal op dood en vermolmend hout en boomstronken. Tetraphis is een goede indicator voor bossen waar dood hout de kans krijgt om te blijven liggen. De soort is vaak samen met Aulacomnium androgynum en ook Lophocolea heterophylla te vinden. Kapsels komen vaak massaal voor op beschut gelegen en met rust gelaten dood hout waar de planten zich ongestoord enkele jaren hebben kunnen ontwikkelen. Belangrijker voor de verspreiding zijn waarschijnlijk de altijd aanwezige broedkorrels.

Verspreiding

Viertandmos is algemeen in de Pleistocene districten, maar komt daarbuiten slechts weinig voor. Tetraphis lijkt de laatste decennia iets te zijn toegenomen, wat kan worden toegeschreven aan gewijzigd bosbeheer waardoor veel meer dood hout blijft liggen. Opvallend is het nog steeds zeer geringe aantal vondsten in de duinen.

Summary

Tetraphis pellucida is a common species in woodlands with dead and rotten wood.

Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: hout
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website