Duinkronkelbladmos

Tortella flavovirens


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Tortella flavovirens is gebonden aan kalkrijk zand en staat voornamelijk in de middenduinen, verder soms op zandplaten. Het vormt compacte heuveltjes in milieus waar enige verstuiving plaatsvindt. Bij overstuiving fungeert het als zandvanger; in uitblazingskommetjes houdt het zand vast in zijn kussens. Hoewel het bij sterke betreding verdwijnt, kunnen paadjes ook nieuw terrein voor Duinkronkelbladmos betekenen. Enerzijds verschijnt het in van nature kalkarme duingebieden langs schelpenpaden. Anderzijds groeit het dikwijls op erosiekantjes langs wildpaadjes, evenals bij konijnenholen. Incidenteel staat het op betonmuren en stenen waterwerken die met een laagje kalkrijk zand bedekt zijn. Dankzij de open standplaats en karakteristieke kleur –droog grijsgroen, nat geelgroen– wordt dit mos niet gauw over het hoofd gezien. Buiten de duinen wordt het regelmatig uit het binnenland gemeld, maar dan blijkt tot nu toe steeds verwarring met andere mossen (meestal Tortella inclinata) in het spel. In de duinen komt op soortgelijke standplaatsen de zeldzamere verwant Pleurochaete squarrosa voor, die op Tortella flavovirens lijkt. Vaak staan beide dan in elkaars naaste omgeving en dan is het verschil gemakkelijk te zien
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: grof zand en gruis
Controle: veldwaarneming
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website