Bros kronkelbladmos

Tortella fragilis


© Laurens Sparrius

Ecologie & verspreiding
Ecologie
De twee Nederlandse vondsten zijn gedaan op kalkrijk zand in een vochtige duinvallei. In het buitenland is de soort vooral te vinden op een laagje humus op kalksteen en andere basenrijke rotsen in de bergen. Aan de Schotse noordoostkust zijn enkele vondsten bekend van vochtig zand in duinvalleien, overeenkomstig de Nederlandse standplaats.

Verspreiding
Tortella fragilis werd in 1841 en 1845 door Dozy in een duinvallei te Noordwijk verzameld. Het gaat om een opmerkelijke vondst buiten het areaal van deze arctisch-boreale-montane soort. In België komt T. fragilis niet voor. In Duitsland moeten we naar de Alpen en het Zwarte Woud om deze soort tegen te komen. Er zijn enkele vondsten in midden-Duitsland gedaan, de dichtstbijzijnde ligt in het Rothaar gebergte. In Engeland zoeken we er ook vergeefs naar, in Schotland is het mos zeer zeldzaam.

Summary
Tortella fragilis was found once in the middle of the nineteenth century in a calcareous dune-slack.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website